citroen

Separovaný zber

Veľmi dôležitou súčasťou odpadového hospodárstva je separovaný zber a recyklácia využiteľných časti komunálneho odpadu.

Novinky: