Brantnernova a SEZO - Spiš, združenie obcí

V rámci separovaného zberu pre združenie SEZO - Spiš zabezpečujeme:

  • zber a zvoz vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu z domácnosti
  • dotrieďovanie v triediacich halách (zb. dvor Spišská Nová Ves a Spišské Vlachy)
  • lisovanie, balenie, skladovanie a samotnú dodávku na zhodnotenie u konečného spracovateľa
  • vyhodnocovanie, prehľady, priebežnú evidenciu, podávanie štvrťročných hlásení, získavanie potvrdení o recyklácii a spätných finančných prostriedkov za vyzbierané druhotné suroviny
     

Hala separovaného zberu SNV