SEZO - Spiš, združenie obcí

Naša spoločnosť bola iniciátorom založenia združenia miest a obcí pod názvom SEZO - Spiš, ktoré vzniklo v roku 2004.

Jeho úlohou bolo a je vytvoriť dostatočný potenciál na realizáciu trvalo udržateľného a ekonomicky stabilného systému separovaného zberu v obciach a mestách združenia.

Doposiaľ sa nám podarilo získať z dotačných prostriedkov cca 39 mil., ktoré boli použité na výstavbu novej haly s triediacou linkou v Spišskej Novej Vsi a rekonštrukciu dotrieďovacej haly s novou triediacou linkou v Spišských Vlachoch, ako aj na zakúpenie špeciálneho zberového vozidla s lisovacou nadstavbou, nádob a vriec na separovaný zber, propagačných materiálov a iných vecí dôležitých na spustenie separovaného zberu v tak veľkom regióne ako je SEZO - Spiš. (www.sezospis.sk)