citroen

Odvoz odpadu
Zber, preprava a nakladanie s tuhými kom. odpadmi
Zber kontajnerov a malých smetných nádob
Zber a preprava nebezpečných odpadov
čítať viac

Údržba zelene
Naši zamestnanci sa už dlhé roky starajú o výsadbu, zakladanie a projektovanie verejnej zelene, spolu s jej každodennou údržbou.
čítať viac

Verejné osvetlenie
Moderné verejné osvetlenie v mestách a obciach prináša do naších nočných ulíc a ciest bezpečnosť a vytvára obraz mesta.
čítať viac

 

O spoločnosti

  • Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. vznikla 1. 10. 1992 transformáciou Mestského podniku služieb Spišská Nová Ves (Mepos, p.o.).
  • Spoločnosť je spoločnosťou so zahraničnou kapitálovou účasťou. Majoritným spoločníkom je Brantner GmbH, Krems, Rakúsko. Ďalšími spoločníkmi sú Mesto Spišská Nová Ves, a súkromná osoba.
  • Spoločnosť zamestnáva v priemere 115 pracovníkov. Výkony sa pohybujú okolo 200 mil. Sk ročne. Regionálne pôsobí v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v 65 obciach a mestách cca 130 tis. obyvateľov
  • Medzi nosné činnosti spoločnosti Brantner Nova, patrí:

- Prevádzkovanie Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. v Spišskej Novej Vsi
- Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu
- Zber, preprava, triedenie, lisovanie a expedícia separovaných zložiek z komunálneho odpadu
- Zber, preprava nebezpečných odpadov:

  • Nebezpečné zložky komunálneho odpadu
  • Priemyselný odpad
  • Zdravotnícky odpad

- Prevádzkovanie Zberného dvora pre Mesto Spišská Nová Ves

  • Zber elektroodpadu
  • Verejnoprospešné služby

- Stavebná činnosť
- Prevádzkovanie Turisticko informačného centra a Cestovej agentúry
- Predaj a servis automobilov značky Citroën
- Predaj a servis zametacej a čistiacej techniky firmy RAVO
 

Novinky: