citroen

Odvoz odpadu
Zber, preprava a nakladanie s tuhými kom. odpadmi
Zber kontajnerov a malých smetných nádob
Zber a preprava nebezpečných odpadov
čítať viac

Údržba zelene
Naši zamestnanci sa už dlhé roky starajú o výsadbu, zakladanie a projektovanie verejnej zelene, spolu s jej každodennou údržbou.
čítať viac

Verejné osvetlenie
Moderné verejné osvetlenie v mestách a obciach prináša do naších nočných ulíc a ciest bezpečnosť a vytvára obraz mesta.
čítať viac

 

Technické služby

Dôležitou náplňou našej práce je starostlivosť o čistotu a zjazdnosť miestnych komunikácií počas celého roka.  

Letná údržba zahŕňa nasledovné činnosti

 • strojové čistenie komunikácií a verejných plôch
 • strojové zametanie komunikácií a verejných plôch
 • kropenie komunikácií
 • ručné a strojové čistenie kanalizačných vpustí
 • čistenie komunikácií od lístia
 • celoročné kosenie plôch popri komunikáciách

Zimná údržba komunikácií zahŕňa tieto činnosti

 • strojové pluhovanie komunikácií, odstavných plôch, parkovísk a areálov
 • strojový posyp komunikácií, chodníkov, parkovísk a areálov
 • dočisťovanie, odpratávanie a posyp komunikácií a chodníkov
 • frézovanie snehu
 • odvoz snehu
 • dočisťovanie nedostupných miest
 • uskladnenie a zabezpečovanie posypového materiálu

Letnú a zimnú údržbu komunikácií ponúkame tak ako obciam a mestám, tak aj priemyselným zákazníkom, obchodným reťazcom a mnohým ďalším podnikom na objednávku.

Novinky: