citroen

OZNAM / ZMENA

Vážení spoluobčania,
 
Na základe rozhodnutia Mesta Spišská Nová Ves dňom 1. januára 2020 prevzala činnosti Ručné čistenie mesta a Vyprázdňovanie malých smetných nádob firma MEPOS – mestský podnik služieb.
 
Z uvedeného dôvodu Vás prosíme, aby ste prípadné požiadavky,  námietky a sťažnosti smerovali na kanceláriu primátora, alebo na pána Ing. Hamráčka, riaditeľa MEPOS-u. 
 
Za pochopenie Vám ďakujeme.
COVID 19 - OZNAMY
čítaj ďalej...
OZNAM / ZMENA
Ručné čistenie mesta a Vyprázdňovanie malých smetných nádob prechádza na firmu MEPOS – mestský podnik služieb. Čítaj ďalej ....
Voľné pracovné miesto
čítaj ďalej ...
PROJEKTY EÚ
čítaj ďalej ...

Novinky: