citroen

ZBERNÝ DVOR - oznam

Vzhľadom na zlú situáciu na trhu s druhotnou surovinou, sme pristúpili

k pozastaveniu výkupu kartónu do odvolania!

Bezodplatne ho aj naďalej odoberáme!

Mimo prevádzkovú dobu Zberného dvora je zakázané ponechávať odpad pri bráne Zberného dvora.

Priestor Zberného dvora je monitorovaný priemyselnou kamerou.

ZBERNÝ DVOR - oznam
Výkup KARTÓNU "STOP"
PROJEKTY EÚ
čítaj ďalej ...

Novinky: