Zber kontajnerov a malých smetných nádob

Disponujeme tiež riešeniami v mestských peších zónach pre zber kontajnerov. Systém zberu, prepravy a nakladania s komunálnymi odpadmi v mestách a obciach je vždy riešený s ohľadom na potreby a možnosti našich zákazníkov.