Odvoz odpadu
Zber, preprava a nakladanie s tuhými kom. odpadmi
Zber kontajnerov a malých smetných nádob
Zber a preprava nebezpečných odpadov
čítať viac

Uloženie odpadu
Spoločnosť Brantner Nova je majiteľom a prevádzkovateľom Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. 
čítať viac

Triedený zber

Veľmi dôležitou súčaťou odpadového hospodárstva je triedený zber a recyklácia využiteľných časti komunálneho odpadu.

čítať viac

 

Objednávka

Kontaktné formuláre sú dočasne mimo prevádzku Vašu požiadavku nám prosím pošlite na email: katarina.krajciova@brantner.sk, eva.tatarkova@brantner.sk