Triedený zber

Veľmi dôležitou súčasťou odpadového hospodárstva je separovaný zber a recyklácia využiteľných časti komunálneho odpadu.