Odvoz odpadu
Zber, preprava a nakladanie s tuhými kom. odpadmi
Zber kontajnerov a malých smetných nádob
Zber a preprava nebezpečných odpadov
čítať viac

Uloženie odpadu
Spoločnosť Brantner Nova je majiteľom a prevádzkovateľom Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. 
čítať viac

Triedený zber

Veľmi dôležitou súčaťou odpadového hospodárstva je triedený zber a recyklácia využiteľných časti komunálneho odpadu.

čítať viac

 

Kontakt

Sídlo

Brantner Nova, s.r.o.
Sadová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón

00421 53 41 66 222 - ohlasovňa porúch, reklamácií a sťažnosti

00421 53 41 66 201 - sekretariát riaditeľa

00421 53 41 66 203 - OBJEDNÁVKY

00421 53 41 66 206 - OBJEDNÁVKY

00421 53 41 66 207 - VÝKUP PAPIERA

00421 53 41 66 216 - TRIEDENÝ ZBER

00421 53 41 66 218 - ODVOZ ODPADU (dispečing)

0903 439 589 - ZBERNÝ DVOR

0904 242 144 - SKLÁDKA ODPADOV Kúdelník II.

 

 

Email

nova@brantner.sk

Ostatné údaje

IČO : 31659641
DIČ : 2020502957
IČ DPH : SK2020502957

Číslo účtu : 262 784 5102/1100, Tatra banka a.s., 811 06 Bratislava 1

IBAN: SK57 1100 0000 0026 2784 5102

Obchodný register:  Mestský súd Košice | oddiel Sro | vložka č. 2044/V

Výpis z ORSR tu: www.orsr.sk