Zberný dvor

Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. prevádzkuje od roku 2001 Zberný dvor v Spišskej Novej Vsi, na Sadovej ulici (cca 100m od firmy v smere ku záhradkam), kde je možné odovzdať nasledovné druhy odpadov:

Prevádzková doba Zberného dvora:

Otváracie hodiny:

PONDELOK-PIATOK 8:00-16:00
SOBOTA 8:00-12:00
NEDEĽA zatvorené


Obedňajšia prestávka v priebehu celého roka od 12:00 - 12:30 hod.

 

Mimo prevádzkovú dobu Zberného dvora je zakázané ponechávať odpad pri bráne Zberného dvora. Priestor Zberného dvora je monitorovaný priemyselnou kamerou.

Pri nedodržaní tohto zákazu porušujete VZN (Všeobecne záväzné nariadenie) Mesta Spišská Nová Ves,

č. 9/2015 o nakladaní s KO a DSO.

Zložky komunálneho odpadu

 • sanitárny odpad - vane, WC misy, umývadlá a pod.
 • objemný odpad - starý nábytok, koberce veľkých rozmerov, okná, dvere, zárubne
 • nebezpečný odpad - použité automobilové oleje, plastové obaly z motorových olejov, motorové olejové filtre
 • biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov - pokosená tráva, lístie, konáre - tento druh odpadu musí byť odovzdaný oddelene od ostatných odpadov

Tieto zložky komunálneho odpad môžu odovzdať "LEN" fyzické osoby z mesta
Spišská Nová Ves
po predložení občianského preukazu ! ! !

Triedený zber

 • PET fľaše, kovové obaly a tetrapacky
 • sklo
 • papier - možnosť výkupu za € / výmeny za hyg.potreby
 • elektrický a elektronický odpad - televízory, monitory, počítače, spotrebná elektronika, práčky, autobatérie, žiarivky, opotrebované chladiarenské zariadenia
 • jedlé oleje a tuky - všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový a pod.), vrátane olejov, ktoré slúžia ako nálev potravín (napr. sušené paradajky, ryby v konzerve, syry a pod.)

Tento triedený zber môžu odovzdať fyzické aj právnické osoby z mesta Spišská Nová Ves, ako aj z okolitých obcí ! ! !

Zberný dvor neodoberá nasledovné druhy odpadov:

 • komunálny odpad
 • oblečenie, obuv a handry
 • odpad z rozobratých dopravných prostriedkov
 • nebezpečný stavebný odpad (azbestová strešná krytina, azbestové rúry)
 • drobný stavebný odpad (aj bytové jadrá) z prestavby bytov a rodinných domov.
  Ten môžu občania mesta odovzdať po predložení občianskeho preukazu na Regionálnej skládke odpadov Kúdelník II, Spišská Nová Ves (skládka sa nachádza pri štátnej ceste Sp. Nová Ves – Markušovce).

Otváracie hodiny pre drobný stavebný odpad: pondelok-piatok 7:00-13:30hod.