Komplexné odpadové služby

  • Najkomplexnejšou službou, ktorú naša spoločnosť ponúka pri riešení otázok nakladania s odpadmi sú komplexné služby odpadového hospodárstva.
  • Služby komplexného odpadového hospodárstva znamenajú pre našich klientov prebratie všetkých činnosti, legislatívnych povinností, hlásení, finančných investícii a celkovú realizáciu nakladania s odpadmi našou spoločnosťou.
  • Systém zahŕňa kompletný legislatívny servis od prípravy Programov odpadového hospodárstva, cez všetky legislatívne náležitosti ako sú povolenia, hlásenia, aktualizácie zákonných nariadení, až po vypracovanie odborných posudkov, technicko-ekonomických štúdií a mandátnych služieb v oblasti životného prostredia pre odpady, vzduch a vodu.
  • Našou výhodou je okrem dlhoročných skúsenosti s komplexným odpadovým hospodárstvom aj skúsenosti s financovaním väčších projektov, či už pre priemysel, alebo komunálnu sféru. Samozrejmosťou našej spoločnosti je ponúknuť klientovi najvhodnejšie riešenie, s cieľom zaistiť maximálne efektívny a náklady minimalizujúci systém.