GDPR-ochrana osobných údajov

Nariadenie európskeho parlamentu

a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov (GDPR), účinné od 25. 05. 2018


Oboznámte sa prosím so Zásadami ochrany

osobných údajov v našej spoločnosti:

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRÍLOHA K ZÁSADÁM OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV