Referencie

  • Naše služby poskytujeme viac ako 65 obciam a mestám okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča a Torysa, čo predstavuje zhruba 130 tisíc obyvateľov.
  • Ďalej sa tešíme úspešnej spolupráci s firmami ako sú napr. Hypernova, Kaufland, Embraco.