Certifikácia

  • V roku 2007 boli medzinárodnou certifikačnou organizáciou TÜV udelené spoločnosti Brantner Nova, s.r.o. certifikáty systému manažérstva kvality ISO 9001:2001 a Environmentálneho manažérstva ISO 14001:2005, ktoré sú zárukou profesionality a pozitívnym signálom kvality pre našich zákazníkov.
  • Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. chce neustále zlepšovať kvalitu ponúkaných služieb, pre svojich zákazníkov a reagovať na ich zvýšené nároky, pri súčasnom dodržaní všetkých požiadaviek platných zákonov, predpisov a noriem pri súčasnom rešpektovaní princípu znižovania zaťaženia životného prostredia a predchádzaniu ekologickým škodám.

 

ISO - CERTIFIKÁT