Zber, preprava a nakladanie s tuhými komunálnymi odpadmi

Zber, preprava a nakladanie s tuhými komunálnymi odpadmi patrí medzi základné služby, ktoré ponúka spoločnosť Brantner Nova obciam a mestám v rámci komplexných služieb odpadového hospodárstva. Túto službu vykonávame najmodernejšou zvozovou technikou, ktoré umožňujú zber zo všetkých štandardných nádob od 110 l až po 1 100l.