Zber, preprava a nakladanie s velkoobjemnovým odpadom

Zber, preprava a nakladanie s velkoobjemnovým odpadom je taktiež dôležitou súčasťou našich služieb. Tu využívame modernú transportnú techniku s hákovými a lanovými nadstavbami a veľkoobjemové kontajnery od 3m3 až po 20m3.

Systém zberu je riešený:

  • pravidelný odvoz (kalendárny zber, rekreačné a záhradkárske oblasti ...)
  • jednorazový odvoz (jarné a jesenné upratovanie ...)
  • odvoz na objednávku od fyzických a právnických osôb (prestavby, stavebné úpravy, odvoz odpadov z čistenia ...)