Stavebná činnosť

Okrem čistenia a kropenia v letnom období a odpratávania snehu a posypu v zime, je celoročná údržba povvrchov týchto komunikácií, ako ciest, tak aj chodníkov. Tieto služby sú súčasťou našej ponuky pre mestá a obce, ako aj pre privátnych vlastníkov komnunikácií. Na zabezpečovanie týchto prác využívame vlasnté dopravné prostriedky a mechanizmy, ako sú rýpače, nakladače, citerny, transportné vozidlá, a iné.  

Patrí sem:

  • ručná a strojová pokládka živičných kobercov
  • opravy výtlkov
  • zrezávanie krajníc a profilovanie príklopov
  • vysprávky povrchov
  • dláždenie povrchov
  • rôzne zemné práce spojené s údržbou komunikácií
  • budovanie nových komunikácií a chodníkov