Verejné osvetlenie

Moderné verejné osvetlenie v mestách a obciach prináša do naších nočných ulíc a ciest bezpečnosť, vytvára obraz mesta a práve preto tu vidíme veľkú potrebu zvýšenia kvality osvetlenia, úspor v spotrebe elektrickej energie a zároveň zníženia nákladov pri údržbe a prevádzke.  
  • vianočné a príležitostné okrasné osvetlenie
  • osvetlenie budov (exteriér, interiér), parkov, výrobných a prevádzkových hál
  • projektovanie a realizácia efektívnych energetických zariadení