Údržba zelene

Naši zamestnanci sa už dlhé roky starajú o výsadbu, zakladanie a projektovanie verejnej zelene, spolu s jej každodennou údržbou. Sme vybavení kompletným strojovým parkom a technickým vybavením, ktoré spolu so skúsenosťami našich ľudí zaručujú vysoko profesionálnu starostlivosť o Vašu zeleň.  
  • projektovanie a zakladanie verejnej zelene
  • výsadba zelených plôch a okrasných rastlín
  • kvetinová výsadba a obnova parkov
  • celoročné strojové kosenie trávnatých plôch
  • ručné a strojové orezávanie drevnatých porastov