Úvodná stránka

ZBERNÝ DVOR - oznam

Vzhľadom na zlú situáciu na trhu s druhotnou surovinou, sme museli pristúpiť od 1.2.2023 k

spoplatneniu odberu KARTÓNU podľa aktuálneho cenníka!

***   (PAPIER - cenník pre výkup na zbernom dvore)   ***

Mimo prevádzkovú dobu Zberného dvora je zakázané ponechávať odpad pri bráne Zberného dvora.

Priestor Zberného dvora je monitorovaný priemyselnou kamerou.

Zoznam aktualít

SPP a Brantner založili spoločný podnik pre cirkulárne zhodnocovanie komunálnych odpadov.
čítaj ďalej ...
PROJEKTY EÚ
čítaj ďalej ...
Technické služby v meste - ZRUŠENÉ
O Z N A M Ku dňu 31.12.2022 bol ukončený zmluvný vzťah s Mestom Spišská Nová Ves na vykonávanie verejnoprospešných prác a služieb (napr. údržba zelene, čistenie mesta, verejné osvetlenie, svetelná signalizácia, vysprávky ciest, zimná údržba ... ). Prosíme občanov, aby sa v prípade dotazov alebo pripomienok v súvislosti s uvedenými činnosťami obracali na príslušné odbory Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi.