Tlačivá na stiahnutie

  • Registrácia na zber a prepravu odpadov (doc), (pdf)
  • Intergrované povolenie pre Regionálnu skládku odpadov Kúdelník II. (doc), (pdf)
  • Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - zdravotnícky odpad (dokument8, dokument 9)
  • Súhlas na nakladanie s NO, prevádzka Zberný dvor (dokument 1, dokument 2, dokument 3, dokument 4)
  • Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov - Zberný dvor (dokument 5)
  • Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov - hala sep.zberu (dokument 6)
  • Súhlas na zber odpadu z elektrozariadení (dokument 7)
Dátum zver.: 2021-12-07
(2471.08) (kb)
Dátum zver.: 2020-02-13
(2541.23) (kb)
Dátum zver.: 2016-05-20
(2192.02) (kb)
Dátum zver.: 2005-04-22
(4259.97) (kb)
Dátum zver.: 2007-08-14
(2609.13) (kb)
Dátum zver.: 2011-11-02
(1671.35) (kb)
Dátum zver.: 2013-06-14
(4287.83) (kb)
Dátum zver.: 2014-04-22
(4848.96) (kb)
Dátum zver.: 2014-09-10
(2076.93) (kb)
Dátum zver.: 2014-10-21
(6496.94) (kb)
Dátum zver.: 2016-12-05
(3092.28) (kb)
Dátum zver.: 2014-10-02
(1939.16) (kb)
Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov
Okres SNV a uzemie kraja - zmena
Dátum zver.: 2017-08-21
(953.28) (kb)
Dátum zver.: 2020-08-18
(1516.3) (kb)
Súhlas na nakladanie s NO
zdravotnícky odpad
Dátum zver.: 2006-06-05
(633.56) (kb)
Súhlas na nakladanie s NO 2
zdravotnícky odpad - zmena
Dátum zver.: 2009-04-01
(686.49) (kb)
Súhlas na nakladanie s NO 3
zdravotnícky odpad - zmena
Dátum zver.: 2012-02-08
(321.42) (kb)
Súhlas na nakladanie s NO 4
zdravotnícky odpad - zmena
Dátum zver.: 2015-01-07
(1168.97) (kb)
Súhlas na nakladanie s NO 5
zdravotnícky odpad - zmena
Dátum zver.: 2018-01-22
(995.69) (kb)
Súhlas na nakladanie s NO 6
zdravotnícky odpad - zmena
Dátum zver.: 2020-12-16
(1634.47) (kb)
Súhlas na nakladanie s NO 7
zdravotnícky odpad - zmena
Dátum zver.: 2021-01-27
(1763.18) (kb)
Dátum zver.: 2006-12-18
(517.43) (kb)
Súhlas na nakladanie s NO a schválenie prevádzkového poriadku
nakladanie s NO, firma, zb.dvor, skladka, citroen
Dátum zver.: 2013-03-18
(746.29) (kb)
Dátum zver.: 2008-09-11
(1360.43) (kb)
Dátum zver.: 2011-07-22
(1517.26) (kb)
Dátum zver.: 2014-06-20
(1113.88) (kb)
Dátum zver.: 2009-12-09
(815.8) (kb)
Dátum zver.: 2012-11-11
(1510.57) (kb)
Dátum zver.: 2018-02-21
(1047.04) (kb)
Súhlas na prepravu NO
okres Poprad, Levoča, Sabinov
Dátum zver.: 2011-11-28
(667.85) (kb)
Dátum zver.: 2012-03-30
(715.12) (kb)
Dátum zver.: 2014-12-23
(1330.94) (kb)
Dátum zver.: 2018-01-22
(1334.33) (kb)
Dátum zver.: 2020-12-21
(1674.7) (kb)
Dátum zver.: 2014-04-10
(916.37) (kb)
Dátum zver.: 2016-01-07
(540.83) (kb)
Dátum zver.: 2018-03-23
(434.54) (kb)
Dátum zver.: 2016-08-12
(1574.32) (kb)