SPP a Brantner založili spoločný podnik pre cirkulárne zhodnocovanie komunálnych odpadov.

Všetky mestá a obce na Slovensku čelia výrazným zmenám v oblasti nakladania s odpadmi. Vďaka našej iniciatíve s SPP prinášame na Slovensku riešenia, ktoré dostanú spracovanie odpadu na novú, trvalo udržateľnú úroveň.
Zástupcovia spoločností SPP a Brantner včera podpísali zmluvu, ktorou založili spoločný podnik s názvom CEBZ s.r.o., ktorý bude mať za úlohu spoločne budovať a prevádzkovať 
centrá energetického a biologického zhodnotenia odpadov (CEBZ). Týmto krokom príde na Slovensko progresívna technológia, ktorá už niekoľko rokov úspešne a s dobrými výsledkami funguje vo viacerých krajinách ako Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Španielsko, Taliansko, ale napríklad aj Poľsko.
Z pohľadu odpadov očakávame, že tieto technológie majú potenciál zvýšiť mieru recyklácie a zhodnotenia odpadov o 70 % a tiež znížiť množstvo skládkovaného komunálneho odpadu o 70 %.  
 
 

SPP a Brantner založili spoločný podnik pre cirkulárne zhodnocovanie komunálnych odpadov.
čítaj ďalej ...
PROJEKTY EÚ
čítaj ďalej ...
Technické služby v meste - ZRUŠENÉ
O Z N A M Ku dňu 31.12.2022 bol ukončený zmluvný vzťah s Mestom Spišská Nová Ves na vykonávanie verejnoprospešných prác a služieb (napr. údržba zelene, čistenie mesta, verejné osvetlenie, svetelná signalizácia, vysprávky ciest, zimná údržba ... ). Prosíme občanov, aby sa v prípade dotazov alebo pripomienok v súvislosti s uvedenými činnosťami obracali na príslušné odbory Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi.