Odvoz odpadu
Zber, preprava a nakladanie s tuhými kom. odpadmi
Zber kontajnerov a malých smetných nádob
Zber a preprava nebezpečných odpadov
čítať viac

Uloženie odpadu
Spoločnosť Brantner Nova je majiteľom a prevádzkovateľom Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. 
čítať viac

Triedený zber

Veľmi dôležitou súčaťou odpadového hospodárstva je triedený zber a recyklácia využiteľných časti komunálneho odpadu.

čítať viac

 

Novinky

Zoznam noviniek

SPP a Brantner založili spoločný podnik pre cirkulárne zhodnocovanie komunálnych odpadov.
čítaj ďalej ...
PROJEKTY EÚ
čítaj ďalej ...
Technické služby v meste - ZRUŠENÉ
O Z N A M Ku dňu 31.12.2022 bol ukončený zmluvný vzťah s Mestom Spišská Nová Ves na vykonávanie verejnoprospešných prác a služieb (napr. údržba zelene, čistenie mesta, verejné osvetlenie, svetelná signalizácia, vysprávky ciest, zimná údržba ... ). Prosíme občanov, aby sa v prípade dotazov alebo pripomienok v súvislosti s uvedenými činnosťami obracali na príslušné odbory Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi.